การศึกษาทางไกลโรงเรียนใน. จังหวัดลำพูน

รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอจังหวัดขนาดโรงเรียนDLTVDLITIDLAnyware Anytime2WAY
1051510164บ้านโฮ่งศีลาภรณ์บ้านโฮ่งบ้านโฮ่งลำพูนขนาดเล็กใช้ 6 ห้องไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510165บ้านห้วยกานบ้านโฮ่งบ้านโฮ่งลำพูนขนาดเล็กไม่ใช้ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510166บ้านห้วยห้าบ้านโฮ่งบ้านโฮ่งลำพูนขนาดเล็กใช้ 6 ห้องไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510167บ้านห้วยน้ำดิบบ้านโฮ่งบ้านโฮ่งลำพูนขนาดเล็กใช้ 7 ห้องไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510176บ้านห้วยแพ่งบ้านโฮ่งบ้านโฮ่งลำพูนขนาดกลางใช้ 8 ห้องใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510200บ้านห้วยแทงป่าพลูบ้านโฮ่งลำพูนขนาดเล็กใช้ 8 ห้องไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510193บ้านป่าพลูป่าพลูบ้านโฮ่งลำพูนขนาดเล็กใช้ 6 ห้องไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510195วัดวังหลวงป่าพลูบ้านโฮ่งลำพูนขนาดกลางไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510196บ้านห้วยหละป่าพลูบ้านโฮ่งลำพูนขนาดกลางไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510184บ้านศรีเตี้ยศรีเตี้ยบ้านโฮ่งลำพูนขนาดเล็กใช้ 8 ห้องใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510185บ้านสันปูเลยศรีเตี้ยบ้านโฮ่งลำพูนขนาดกลางไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510186บ้านหนองปลาสะวายหนองปลาสะวายบ้านโฮ่งลำพูนขนาดกลางไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510191บ้านหนองสูนหนองปลาสะวายบ้านโฮ่งลำพูนขนาดเล็กใช้ 8 ห้องไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510177บ้านเหล่ายาวเหล่ายาวบ้านโฮ่งลำพูนขนาดกลางไม่ใช้ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510178บ้านม่วงโตนเหล่ายาวบ้านโฮ่งลำพูนขนาดกลางไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510179ไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโป่ง)เหล่ายาวบ้านโฮ่งลำพูนขนาดเล็กใช้ 6 ห้องไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510180บ้านดอยแดนเหล่ายาวบ้านโฮ่งลำพูนขนาดเล็กใช้ 9 ห้องไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510118บ้านก้อจัดสรรก้อลี้ลำพูนขนาดกลางไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510140บ้านห้วยหญ้าไซดงดำลี้ลำพูนขนาดเล็กใช้ 9 ห้องไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510141บ้านป่าคาดงดำลี้ลำพูนขนาดเล็กใช้ 6 ห้องไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510142บ้านบวก (อภิชัยราษฎร์นฤมิต)ดงดำลี้ลำพูนขนาดเล็กใช้ 12 ห้องไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510143บ้านปางส้านดงดำลี้ลำพูนขนาดเล็กใช้ 8 ห้องไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510126บ้านฮั่วนาทรายลี้ลำพูนขนาดเล็กใช้ 9 ห้องใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510127บ้านผาลาดนาทรายลี้ลำพูนขนาดเล็กใช้ 8 ห้องไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510128บ้านนาเลี่ยงนาทรายลี้ลำพูนขนาดกลางไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510129บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์นาทรายลี้ลำพูนขนาดใหญ่พิเศษไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510130บ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)นาทรายลี้ลำพูนขนาดเล็กไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510163ชุมชนบ้านป่าไผ่ป่าไผ่ลี้ลำพูนขนาดกลางไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510161บ้านห้วยแหนป่าไผ่ลี้ลำพูนขนาดเล็กใช้ 6 ห้องไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510162บ้านหล่ายท่าป่าไผ่ลี้ลำพูนขนาดกลางใช้ 9 ห้องใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510158บ้านดงสักงามป่าไผ่ลี้ลำพูนขนาดเล็กใช้ 9 ห้องไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510159บ้านป่าจี้ป่าไผ่ลี้ลำพูนขนาดกลางไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510138บ้านวังมนแม่ตืนลี้ลำพูนขนาดเล็กใช้ 7 ห้องไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510139บ้านสันป่าสักแม่ตืนลี้ลำพูนขนาดเล็กใช้ 8 ห้องไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510150บ้านแม่เทยแม่ตืนลี้ลำพูนขนาดกลางไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510152บ้านวงศ์ษาพัฒนาแม่ตืนลี้ลำพูนขนาดเล็กใช้ 7 ห้องไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510154บ้านสันวิไลแม่ตืนลี้ลำพูนขนาดกลางไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510137ชุมชนบ้านแม่ตืนแม่ตืนลี้ลำพูนขนาดกลางไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510121บ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาวแม่ลานลี้ลำพูนขนาดเล็กใช้ 6 ห้องไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510119บ้านผาต้ายแม่ลานลี้ลำพูนขนาดเล็กใช้ 7 ห้องไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510120บ้านแม่ลานแม่ลานลี้ลำพูนขนาดเล็กใช้ 11 ห้องใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510145บ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)ลี้ลี้ลำพูนขนาดกลางไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510147บ้านโฮ่งลี้ลี้ลำพูนขนาดเล็กใช้ 8 ห้องใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510148บ้านม่วงสามปีลี้ลี้ลำพูนขนาดกลางไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510149บ้านนากลางลี้ลี้ลำพูนขนาดเล็กใช้ 6 ห้องไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510156อนุบาลวังดินลี้ลี้ลำพูนขนาดกลางไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510157บ้านฮ่อมต้อลี้ลี้ลำพูนขนาดกลางไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510133บ้านห้วยบงศรีวิชัยลี้ลำพูนขนาดเล็กใช้ 6 ห้องไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510134บ้านแม่ป้อกในศรีวิชัยลี้ลำพูนขนาดเล็กใช้ 7 ห้องไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510135บ้านแม่ป้อกศรีวิชัยลี้ลำพูนขนาดกลางไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510132บ้านปางศรีวิชัยลี้ลำพูนขนาดกลางไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510245บ้านไม้ตะเคียนตะเคียนปมทุ่งหัวช้างลำพูนขนาดกลางไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510247บ้านทุ่งข้าวหางตะเคียนปมทุ่งหัวช้างลำพูนขนาดเล็กไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510249บ้านหนองหลักตะเคียนปมทุ่งหัวช้างลำพูนขนาดเล็กใช้ 8 ห้องไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510250บ้านไม้สลีตะเคียนปมทุ่งหัวช้างลำพูนขนาดเล็กใช้ 7 ห้องไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510251บ้านห้วยห้างตะเคียนปมทุ่งหัวช้างลำพูนขนาดเล็กใช้ 8 ห้องไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510252บ้านแม่แสมตะเคียนปมทุ่งหัวช้างลำพูนขนาดเล็กใช้ 8 ห้องไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510253บ้านห้วยไร่ตะเคียนปมทุ่งหัวช้างลำพูนขนาดเล็กใช้ 6 ห้องไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510254บ้านทุ่งหัวช้างทุ่งหัวช้างทุ่งหัวช้างลำพูนขนาดเล็กใช้ 2 ห้องไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510255บ้านแม่ปันเดงทุ่งหัวช้างทุ่งหัวช้างลำพูนขนาดเล็กใช้ 8 ห้องไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510256บ้านโป่งแดงทุ่งหัวช้างทุ่งหัวช้างลำพูนขนาดกลางไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510259สามัคคีศรีวิชัยทุ่งหัวช้างทุ่งหัวช้างลำพูนขนาดกลางไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510260บ้านดงทุ่งหัวช้างทุ่งหัวช้างลำพูนขนาดกลางไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510265บ้านห้วยปิงบ้านปวงทุ่งหัวช้างลำพูนขนาดเล็กใช้ 6 ห้องไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510261บ้านดอนมูลบ้านปวงทุ่งหัวช้างลำพูนขนาดเล็กไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510262บ้านปวงบ้านปวงทุ่งหัวช้างลำพูนขนาดเล็กใช้ 11 ห้องไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510263บ้านแม่บอนทุ่งหัวช้างทุ่งหัวช้างลำพูนขนาดเล็กใช้ 6 ห้องไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510264บ้านห้วยโป่งบ้านปวงทุ่งหัวช้างลำพูนขนาดเล็กใช้ 6 ห้องไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510289วัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล)วังผางเวียงหนองล่องลำพูนขนาดกลางใช้ 11 ห้องไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510291วัดร้องธารวังผางเวียงหนองล่องลำพูนขนาดเล็กใช้ 8 ห้องไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510292วัดบ้านเวียงหนองล่องวังผางเวียงหนองล่องลำพูนขนาดเล็กใช้ 9 ห้องไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510278บ้านห้วยปันจ๊อยหนองยวงเวียงหนองล่องลำพูนขนาดเล็กใช้ 9 ห้องไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510280บ้านล้องเครือกวาวหนองยวงเวียงหนองล่องลำพูนขนาดเล็กไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510281วัดหนองยวงหนองยวงเวียงหนองล่องลำพูนขนาดกลางไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510282บ้านต้นผึ้งหนองล่องเวียงหนองล่องลำพูนขนาดเล็กไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510283วัดวังสะแกงหนองล่องเวียงหนองล่องลำพูนขนาดเล็กไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510286บ้านท่าช้างหนองล่องเวียงหนองล่องลำพูนขนาดเล็กใช้ 8 ห้องไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
1051510122บ้านแม่กองวะแม่ลานลี้ลำพูนขนาดเล็กใช้ 6 ห้องใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
รวม
 • เล็ก 50
 • กลาง 27
 • ใหญ่พิเศษ 1
 • ใช้ 46
 • ไม่ใช้ 32
 • ใช้ 9
 • ไม่ใช้ 69
 • ใช้ 0
 • ไม่ใช้ 78
 • ใช้ 0
 • ไม่ใช้ 78
 • ใช้ 0
 • ไม่ใช้ 78


 • ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300